Det har ju inträffat flera mycket allvarliga biverkningar av Astra Zenecas vaccinet.Viktigt då är att så snabbt som möjligt hitta ett samband. Vore bra att testa alla som fått biverkningar om dom är APC-resistenta eller inte. Om dom inte är det då får man ju leta efter något annat. För min egen del så skulle det vara till hjälp att få veta om det har ett samband mellan vaccinet och APC-resistent. Skulle vara livsfarligt för min del isåfall att ta vaccinet. 

Jag själv är APC-Resistent  och fick allvarliga skador då en läkare skrev ut primolut-nor i maj 2006 utan att undersöka om jag tålde medicinen eller inte. Fick propp i hjärnan, propp i benet och hjärnblödning.  Mycket allvarliga biverkningar som kunde lätt till döden.  
De aktiva ingredienserna i primoly-nor, noretisteron, omvandlas till östrogen i kroppen.

5-8% av befolkningen har anlag för APC-resistent. 

Min högsta önskan är att uppdrag granskning läser igenom den skräck (alla mina journaler)som jag fått gå igenom när jag behandlades med att farligt läkemedel.  Viktigt att allmänheten får reda på hur det hela gått till så ingen  annan råkar ut för det.

Patientskadenämnden (innan 2014) menade att jag inte skulle få någon ersättning eftersom det inte fanns några kontraindikationer eller ens varningar i FASS angående primolut-nor och allvarliga skador.  Efter en lång kamp så står det sen några år tillbaka att om man är APC-resistent så ska man inte behandlas med primolut-nor.  Detta tack vare mig och det kostade mig 30 000 för att åtminstone vårdpesonalen måste läsa igenom i FASS.

Läste i engelska  Daily mail att folk där är väldigt oroliga gällande att få proppar av Astras vaccin. Det är ju inte konstigt att folk vill skanna hjärnan för att kontrollera om dom fått en propp i hjärnan eller inte om dom tagit vaccinet och fått huvudvärk.