Läste att kvinnan dog.  Fruktansvärt. Återigen så vill jag uppmana läkemedelsverket att ta prover på alla som fått kraftiga biverkningar av Astra Zenecas vaccin  ock kolla om dom  drabbade personerna är APC-resistenta eller inte. 

Kolla även själv vilken Kougulationutredning  det kan finnas i släkten. Jag själv har ärvt genen APC-resistens av heterozygot typ. Jag själv vågar inte ta Astra Zenecas vaccin innan det är utrett vad som förorsakat att så många fått kraftiga biverkningar och vissa även dött.

Jag kunde dött när en gynekolog skrev ut en hormonmedicin Primolut-nor (Bayern AB) som jag skulle ta i 10 dagar i april 2006. Syftet var att han tyckte jag skulle operera bort min livmoder. Men innan skulle jag ta en medicin för en skrapning istället eftersom jag absolut inte vill operera bort min livmoder. Berättade att jag fått en propp i benet 1968 av p-piller. Gynekologen undersökte inte om jag var APC-resistent.
Fick huvudvärk dag 2. Tog alvedon. Anhöriga tyckte jag började prata osammanhängande. Läste i  Bipacksedel att man skulle kontakta kvinnokliniken där medicinen skrevs ut om det var något. Jag berättade att jag fått huvudvärk som blev värre och värre. En sköterska sa att det är vanligt och att jag behöver inte oroa mig eftersom jag bara skulle ta primolu-nor i 10 dagar. 

Avslutade medicinen efter 10 dagar och tänkte nu kommer säkert huvudvärken försvinna enligt kvinnokliniken. Skulle hämta min bil som varit på reperation och hade svårt att koppla ihop varför jag skulle betala 8000 istället för 4000. Körde hem och ringde försäkringsbolaget. Kunde inte säga mitt namn och blev rädd och bad att få återkomma. Huvudvärken hade inte gått bort men blev fruktansvärd på natten. Jag trodde huvudet skulle sprängas. Minns inget innan det ringde på morgonen. Det var min son som förstod att något allvarligt hänt. Ambulansen hämtade mig.

Även om läkarna fick se vilken medicin jag fått så struntade dom i att ta koagulationsprov till att börja med. Får diagnosen hjärnblödning och senare visade det sig att dom missat se att det var en propp i hjärnan som lett till hjärnblödningen. Det dom gör istället var att fortsätta ge mig den livsfarliga medicinen. Sammanlagt så fick jag trippelproppar. Två i hjärnan och ett  benet trots att fragmin (blodförtunnande). Istället för att avsluta primolut-nor så ökade dom fragmin till 7500. En kvinnlig läkare började misstänka att jag var APC-resistent vilket stämde när prover togs. Fruktansvärt vad jag blivit utsatt för och varför blev det så?Varför var det så angeläget att operera bort min livmoder fastän jag inte ville? 

Här i Göteborg pågick i början av 2000 ett stort forskningsprojekt (vem ledde det)? gällande att kvinnor skulle operera bort sin livmoder innan klimakteriet för att eliminera risken för livmoderscanser och dels slippa menstruationen. Alltså leva ett bättre liv. Finns dokumenterat  i varje landsdel i Sverige hur många kvinnor som fick sin livmoder borttagen. Frågan är: Användes alla kvinnors livmoder till något? Vart tog MIN livmoder vägen?

 

Skulle män acceptera att en kroppsdel opperades bort i forskningssyfte?

Kvinnor opereras helt i onödan

Skrivit tidigare.

Blodpropp och APC-resistent

Folkhälsomyndigheten stoppar tillfälligt vaccinationer med Astra Zenecas vaccin i Sverige