Jag bläddrar i min kalender och ser att på lördag är det redan oktober. Och vad ska man hitta på då? Man kan ju säga att numera tar man en dag i sänder.
Vet vi varken bu eller bä hur denna vinter kommer bli? Så är det nog. Bra ändå att ha en bra framförhållning. Levandegör den positiva drömmen.