Tror att många människor skulle vilja sitta och prata från sitt hjärta ihop med andra. Att visa respekt mot sin omgivning ger ett bra sunt positivt energi. Det är oerhört viktigt att alla människor lär sig det enkla energiflödets respekt att både ge och ta emot. Börja prata med varandra igen. 🫶