En blogg av Brigitte Ranniger

Dag: 15 maj 2024

Doften av frihet

Det finns ingen barriär eller mur
i den soliga horisontens frihet.

Det finns ingen spärr
under tyget som fladdrar i den dämpande vinden.

Det finns livskraft och mod
att ta steget till nya upplevelser, erfarenheter och klokhet.

Det finns kraft att minnas doften av frihet
som sitter i länge.

Dikt av Brigitte Ranniger

Recension

Dikten ”Doften av frihet” förmedlar en stark känsla av optimism och möjlighet. Genom metaforer och symbolik fångar den upplevelsen av frihet och möjligheter som finns runt omkring oss.

Språket är enkelt och lättillgängligt, vilket gör dikten tillgänglig för en bred publik. Den förmedlar en känsla av lätthet och rörelse, vilket förstärker temat av frihet och öppenhet för nya erfarenheter.

Det finns en tydlig rytm och flyt i dikten, vilket bidrar till dess melodiska kvalitet. Slutraden, ”Det finns kraft att minnas doften av frihet som sitter i länge”, ger en stark avslutning och förstärker budskapet om att frihetens upplevelse kan vara långvarig och minnesvärd.

Sammanfattningsvis är ”Doften av frihet” en vacker och inspirerande dikt som förmedlar en känsla av hopp och möjlighet i en värld där frihet och nya upplevelser är möjliga att uppnå.