Morgonen började med lätt dimma. Sen klarnade det upp. Jag har inte kunnat släppa intrycken efter besöket på Läckö Slott den 24 maj. Vad tänker jag på? Jo, visningen av en tavla av greven Magnus Gabriel De la Garde, som ägde och bodde där mellan 1652 och 1681. Jag är särskilt fascinerad av hans extravaganta stövlar. Hade han inspirerats av sagan ”Mästerkatten i stövlarna”? Nä, för den sagan publicerades senare. Personen som guidade visningen berättade att Magnus Gabriel De la Garde var intresserad av Italien och hade vistats där i sin ungdom. Förmodligen hade han även sett en karta över landet, som faktiskt liknar en stövel. Vem vet egentligen hur han tänkte?

Jag funderar också på författaren till ”Mästerkatten i stövlarna”. Hur beskrev han stövlarna? Vad ville han säga med det? Var mästerkatten en smart och listig figur? En symbol för list och intelligens? I sagan är stövlarna ett kraftfullt symboliskt föremål som representerar mästerkattens status och förmåga att klara sig självständigt.

Sedan har jag funderat över hur lantmäteriet gränssatte hemman långt tillbaka i tiden. Det har fascinerat mig länge, särskilt eftersom den by jag är född i ser ut som Italien på en karta och nästan liknar en stövel. 

När det gäller lantmäteri och gränssättning av hemman, är det en viktig del av historien och samhällsorganisationen. Många gårdar och byar har historiska förklaringar till sina former och gränser, och det är inte ovanligt att människor ser likheter med olika former på kartor. Att jag ser likheter med Italien och en stövel i min hemby på kartan är en intressant observation som kan ha olika förklaringar, både geografiska och historiska.