Vi borde kanske tänka om och ta efter en gammal hållbar
byggteknik från kanada och bygga cobhus, 
Milljöhållbart, ganska så låg kostnad eftersom det främst är
byggt av sand, jord, lera och 
slutligen halm.