Min ”Great-granduncle ”Georg Paul Ranniger
b: March 26, 1846 förolyckades i den brasilianska
kusten,  d: February 28, 1879 in Rio Grande do Sul, Brazil.

Han var född i Altenburg i Thuringen och blev bara 33 år. 

Klart att man som släkting undrar vad han gjorde i Brasilien och
varför han lämnade Altenburg. Jag undrar också hur min ”great grandfather”
Max Ranniger kände sig när han fick beskedet eftersom det var hans 2 år
äldre bror som förolyckats.
Max var då 31 år. Det var kanske
i den vevan han träffade Vera.