Förr tände man alltid levande ljus men nu är
batteriljus som gäller. Och det är ju bra det.