Verkar vara populärt att handla julklappar online.
Själv så har jag inhandlat julklappar i Haga till mina två barnbarn.
Var inte speciellt mycket folk som var i butikerna.
Pratade med en person som att många handlar online numera.
Varför kan man undra? Förmodligen kanske det är billigare.
Man kan ju kolla på nätet om det priset jag gett är
betydlig mer än vad det skulle ha kostat att köpa onine.
Man får ju också fundera på vad som gäller att byta
om det skulle behövas. I butiker får man ju också det man
köper inslaget i fint julpapper vilket man inte får online.