Det är måndag morgon här i Göteborg och det är
nästan -0°.  Undra hur många som är alerta inför
dagen? En dag som kan se helt olika ut för oss alla.
Är jag redo för dagen? Jajamen 🙂