När det regnar så kan man ju passa på att uppdatera sina tidigare
studier i psykobiologi.
Har nu i två dagar läst igenom mina sparade 103 studiesidor i psykobiologi
som jag läste på psykologiska institutionen här i Göteborgs universitet
i början av 90 talet efter att jag gått grundutbildningen i neuropsykologi.
Det handlar mycket om att förstå beteende ur ett psykobiologiskt synsätt.
Hjärnan och nervsystemet, det endokrina systemet, cellbiologi och genteknik,
utvecklingspsykologi, sinnespsykolog (ögat, örat och övriga sinnen).
Finns det samband mellan psykologiska och biologiska fenomen?
Vad händer i kropp och själ vid närhet?