Härligt att kunna ta färjan till Kiel härifrån Göteborg. Det har
man gjort många gånger. Bilden  ovan visar en dag i maj 2016 vilket
ledde till en dikt.

Den kapriciösa vinden!

Vill vindens läkande kraft
tränga igenom muren i våra själar?

Vill vinden dansa med oss
i de vilda vågorna och lyssna på oss ?

Vill vinden smeka våran hand och
låta närheten strömma igenom?

Dikt av Brigitte Ranniger