Igår hade jag en bjudning som skulle handla om japansk stil och det var hur mycket som helst som rörde om i min planering  – hur ska jag duka, vilken mat ska jag bjuda på, vad ska vi dricka till, vilka blommor ska finnas med på dukningen.
Det blev iallfall lyckat och det var väldigt kul att tänka till och ha en bjudning på ett annat sätt än vad man är van vid. Jag tror att det är bra att ibland göra något som man tycker verkar intresssant och spännande. Det kan lyfta fram andra sidor som man inte kände till om sig själv.

        

     

    

   

Läs mer om bjudningen i Tips och Ideèr Mars    http://www.bridget.se/?page_id=7536