Idag firas  kvinnodagen för fullt i många länder.  Hur långt har vi kommit
med jämställdhet över hela världen? Hur lång tid ska det
behöva ta innan den globala klyftan försvinner mellan kvinnor och men?

Idag kommer det att marschera i 100 länder.

Bilda cirklar för att stärka kvinnor i politik och ekonomi.
Kom i samtal med olika ämnen och perspektiv.
Lär känna och stärka sig själv ännu mer.
Vi kvinnor har väl lika rätt att delta i samhällsfrågor som men!
Hur står vi i solidaritet med varandra?

Viktigt att få stopp på fysisk och psykisk våld.

Bra tankemönster till oss som kvinnor:
”Fokusera på din styrka och det du kan. Tro på din
bästa sida av dig själv.”

Internationella kvinnodagen i Göteborg 8 mars 2019