Tänk vad bäckar och floder kan framkalla känslor och berättelse
om vår styrka. Styrkan började då vi blev till i vår mammas
livmoder. Vi är födda med taktkänsla då vår mamma gick med oss
i en vaggande gång. En lätt dansande takt. Om man slår följe
bredvid den brusande flodens takt så säger den – Du lever inom 
mig och jag känner dina hjärtslag.