Skulle det kunna hända Göteborg att populationen
minskar och folk utvandrar till ställen där man får
jobb och bor billigare? Om intäkterna minskar
så kan staden hamna i en ond cirkel. Det har ju byggs
mycket i Älvstranden med dyra bostadsrätter. Många investerare
har ju köpt lägenheter där.  Hur blir det om värdet
sjunker och inte genererar någon vinst. Hyra ut kanske
men till vilket pris? Eller skulle bostadsbolag som inte
får sålt sina bostadsrätter erbjuda billig hyra för att låta
folk bo kvar i staden? Skulle det hjälpa om det var en nedåtgående
trend.? Mindre personal (en får jobba för två), mindre
personal på vårdcentraler eftersom mycket sköts digitalt,
mindre personal i butiker och mer nedskärningar.I  samma takt
som minskning av utgifter så minskar också intäkter.
Konsekvenser av kriser blir kännbara i en stad där många får
kämpa med ekonomiska begränsningar. Hur blir det om
löner sänks? Vill folk som arbetar bo kvar?