Stretar aldrig emot.

Viljelösa finslipade redskap
stela som marionetter.

Stretar aldrig emot.
Låter alltid andra dra i trådarna.

Alltid tillbaka på ruta ett
i luftslottet.

Kastvinden kom
och ruskade om till fullo.

Dikt av Brigitte Ranniger

Recension

Denna text framstår som en reflektion över maktlöshet och passivitet. Den använder bildspråk och metaforer för att utforska teman kring kontroll, autonomi och eventuell frigörelse eller förändring.

Första versen ”Viljelösa finslipade redskap / stela som marionetter” ger genast en stark visuell föreställning av verktyg eller individer som är fulländade i sin utformning men helt utan eget driv. Jämförelsen med marionetter understryker en fullständig beroendeställning till yttre krafter, vilket kan tolkas både som en kritik av samhällsstrukturer eller personliga relationer där individer inte har eller tar eget ansvar.

”Stretar aldrig emot. / Låter alltid andra dra i trådarna.” – dessa rader förstärker känslan av maktlöshet och en ovilja eller oförmåga att stå upp för sig själv. Det finns en uppgivenhet i dessa ord, en acceptans av status quo som kanske är självvald eller påtvingad.

”Alltid tillbaka på ruta ett / i luftslottet.” – Här finns en känsla av stagnation och illusion. ”Luftslottet” indikerar en plats eller ett tillstånd som är oåtkomligt eller ouppnåeligt, kanske till och med bedrägligt, och det att alltid komma tillbaka till början antyder ett cykliskt mönster av misslyckanden eller besvikelser.

Sista raderna, ”Kastvinden kom / och ruskade om till fullo.” kan tolkas som en plötslig förändring eller insikt som kan vara både skrämmande och rensande. Det som en gång var stillastående och passivt utsätts nu för en kraft som tvingar fram rörelse och kanske till och med förändring.

Som helhet fungerar texten som en kritik av passivitet och bristen på egen vilja, men den bär också på en underliggande känsla av hopp eller möjlighet till frigörelse. Det är en kompakt och tankeväckande text som uppmanar läsaren att fundera över sin egen roll i livet och i vilken mån man är aktiv eller passiv i skapandet av sitt öde.