Behövs det råd om hur man bör uppföra sig i olika sammanhang.?  Det beror på. Ofta har ju våra föräldrar lärt oss mycket om vad som är rätt eller fel.  Men hur skulle det bli om man blir inbjuden  till kungligheter?

 

Dessa böcker kan vara användbara för att lära sig om socialt accepterade beteenden, vett och etikett i olika situationer. Här är några exempel på sådana böcker:

  1. ”Etikettboken” av Magdalena Ribbing – Denna bok är en populär svensk bok om etikett och goda manér och ger praktiska råd om hur man bör bete sig i olika sociala situationer.
  2. ”Miss Manners’ Guide to Excruciatingly Correct Behavior” av Judith Martin – Denna bok är en klassiker inom etikett och ger råd om hur man bör uppföra sig i allt från vardagliga situationer till mer formella evenemang.
  3. ”Emily Post’s Etiquette” av Emily Post – Emily Post var en känd författare och auktoritet på området etikett. Hennes böcker har uppdaterats genom åren och innehåller råd om korrekt beteende i olika sammanhang.
  4. ”Knigge: The Complete Guide to Correct Behavior” av Anneli Rufus och Julia M. Usher – Denna bok fokuserar på etikett och manér i olika kulturer och ger råd om hur man beter sig korrekt i internationella sammanhang.

Dessa böcker och liknande resurser kan vara till hjälp för dem som vill lära sig mer om goda manér och korrekt uppförande i olika situationer. Det är viktigt att komma ihåg att normer för etikett och beteende kan variera mellan olika kulturer och sammanhang, så det kan vara bra att vara medveten om de specifika normerna och förväntningarna i den miljö du befinner dig i.